Home Νέα - Ανακοινώσεις ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

by Super User

H Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομώντης Ηπείρου κ.Τατιάνα Καλογιάννη παρευρέθηκε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σύνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας και ανέπτυξε το καλό παράδειγμα της Περιφέρειας Ηπείρου η οποία σε συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης εκπονεί το master plan ανάπτυξης των Ιαματικών πηγών της Περιφέρειας. Διαβάστε παρακάτω την εισήγηση της

Θεσσαλονίκη, 16 Σεπτεμβρίου 2017

Χαιρετισμός Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ιωαννίνων
στο Δ.Σ. του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας

Αγαπητά μέλη του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας

Με χαρά δέχθηκα την πρόσκληση του προέδρου του Συνδέσμου κ. Καραγιάννη προκειμένου να παρουσιάσω τον τρόπο, με τον οποίο η Περιφέρεια της Ηπείρου προσέγγισε το μεγάλο ζήτημα της ανάπτυξης των Ιαματικών Πηγών της περιφέρειας μας.
Η πορεία ανάπτυξης της Ηπειρωτικής Υπαίθρου αποτέλεσε την κρίσιμη πρόκληση την οποία κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε από την ανάληψη των καθηκόντων μας τον Ιανουάριο του 2011.
Απαιτούσε τη διαμόρφωση ειδικού «οδικού χάρτη». Έπρεπε να αποκλειστούν «ευπώλητες συνταγές», ετοιμοπαράδοτες λύσεις και αυτόματοι πιλότοι, ενώ δεν είχαν θέση εμμονές ευσεβών πόθων και επιθετικοί αυτοσχεδιασμοί που θα έθεταν σε κίνδυνο τον κοινωνικό, περιβαλλοντικό και πολιτιστικό ιστό κάθε περιοχής.
Επιλέξαμε να υιοθετήσουμε το Πρότυπο της Πολικής Ανάπτυξης, του οποίου στο λειτουργικό επίπεδο, είναι κυρίαρχη η έννοια της «Προωθητικής Δραστηριότητας», του κλάδου δραστηριότητας δηλαδή εκείνου (στον πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή τομέα ή σε συγκεκριμένο συνδυασμό αυτών) που παίζει το ρόλο της «ατμομηχανής» στη διαμόρφωση της οικονομικής και κοινωνικής φυσιογνωμίας της κάθε περιοχής.
Διακριτός πυλώνας και κρίσιμη συνιστώσα του σχεδιασμού μας, είναι ο τομέας της Υγείας και της Ευεξίας με εξειδίκευση στον Ιατρικό και Ιαματικό τουρισμό αντίστοιχα.
Στην Ήπειρο έχουμε 5 Ιαματικές πηγές:
2 στον Δήμο Κόνιτσας Ιωαννίνων, τον Αμάραντο και τα Καβάσιλα,
1 στον Δήμο Πρέβεζας τα Παλιοσάραγα,
1 στον Δήμο Άρτας το Χανόπουλο, και
1 στον Δήμο Φιλιατών Θεσπρωτίας την Σαγιάδα.
Διαθέτουμε και τις τρεις μορφές Ιαματικού Φυσικού Πόρου: Νερό, Πηλό και στον Αμάραντο Ατμό, την μοναδική τέτοια περίπτωση στην Ελλάδα.

Η τρέχουσα λειτουργία τους, δεν παρείχε την αναμενόμενη προστιθέμενη αξία.
Ηταν απαιτητή μία συνολική, ολοκληρωμένη και σύνθετη επέμβαση με στρατηγικό στόχο να εντάξουμε τον Ιαματικό τουρισμό της Ηπείρου στον διεθνή τουριστικό χάρτη.
Ως Περιφερειακή Διοίκηση έχουμε να επιδείξουμε συγκεκριμένες αναφορές και χαρακτηριστικά:
• Αποδεδειγμένη πολιτική πιστότητα και επιχειρησιακή & παραγωγική δυναμικότητα.
• Διαχρονικά, σχέσεις στενής και εποικοδομητικής συμπληρωματικής συνεργασίας με το σύνολο των δημοτικών αρχών της Περιφέρειάς μας, με χαρακτηριστικότερο πρόσφατο δείγμα τις επιτυχημένες επιδόσεις μας στον τομέα της διαχείρισης των απορριμάτων και των υγρών αποβλήτων.
• Διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από πηγές, πέραν των προφανών «καταφυγίων» χρηματοδότησης, Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ – EIB), το Χρηματοδοτικό πλαίσιο ΣΔΙΤ, το ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο CEF (Connecting Europe Facility), τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg, Adrion, Med, Horizon 2020, κλπ)

Με υπόβαθρο τα ανωτέρω αναφερόμενα, αναλάβαμε την πρωτοβουλία να συνάψουμε προγραμματικές συμφωνίες με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς της Α’ θμιας Αυτοδιοίκησης, αλλά και τους εμπλεκόμενους επιχειρηματίες, με αντικείμενο την συγκρότηση και προώθηση προς χρηματοδότηση, ενός ολιστικού σχεδίου αξιοποίησης και ανάπτυξης των εξαιρετικά προνομιούχων αυτών εγκαταστάσεων.
Όμως, κινούμαστε σε ένα πλήρως ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον, στο οποίο κανείς -και σωστά- (είτε δημόσιο, είτε ιδιώτης, είτε τραπεζικό ίδρυμα) δεν χρηματοδοτεί οποιονδήποτε, αν για το σκοπούμενο έργο ή ενέργεια, δεν είναι τεχνικοοικονομικά κατωχυρωμένες οι προσδοκώμενες αξίες και προσδιορίσιμος ο χρόνος της κτήσης τους.
Έτσι, η επιχειρηματική επιτυχία και η κατάκτηση οικονομικών και κοινωνικών αξιών, δεν είναι δυνατόν να αποσκοπεί και να εξαντλείται σε μία επιδοτούμενη χρηματοδότηση. Εμείς επιθυμούμε μία βιώσιμη ανάπτυξη και όχι μία επιδοτούμενη κατασκευή υποδομών και κτήση πάγιων στοιχείων.
Επομένως, η εκπόνηση του Γενικού Επιχειρηματικού Σχεδίου ανάπτυξης (master plan) του τομέα των Ιαματικών Λουτρών στην Ήπειρο, ήταν απαραίτητο να διέπεται από το σύνολο των τεχνικοοικονομικών αρχών και στοιχείων, εκ των οποίων θα τεκμηριώνεται η οικονομική ευστάθεια και η βιωσιμότητα των έργων αυτών.
Οι κατευθύνσεις αυτές τέθηκαν στους συνεργάτες μας που επιλέχθηκαν και ασχολούνται με την σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου.
Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στο να οριστούν οι διασφαλίσεις προσήλωσης και τήρησης του συνόλου των προτύπων ποιότητας και εσωτερικής λειτουργίας που αφορούν τον συγκεκριμένο αυτόν επιχειρηματικό κλάδο, αφού συνδυάζει τον ιατρικό, διατροφικό, και τουριστικό βραχίονα.
Τα πρότυπα αυτά πρέπει να ακολουθούνται αποδεδειγμένα απόλυτα και απαρέγκλιτα στο σύνολο των διαδικασιών που διέπουν την λειτουργία των εγκαταστάσεων. Σε διαφορετική περίπτωση χάνεται ένα από τα πιο κρίσιμα ανταγωνιστικά στοιχεία τους και τίθενται αυτομάτως εκτός ζήτησης.
Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στην καθοριστική συμβολή των φορέων της Α’ θμιας Αυτοδιοίκησης για την παροχή όλων των πρωτογενών στοιχείων που αφορούσαν την αναγνώριση του ιαματικού πόρου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, την κτιριολογική σύσταση, τις κτιριακές και οικοδομικές αποτυπώσεις, τις αδειοδοτήσεις, την ξενοδοχειακή δυναμικότητα, τις πιστοποιήσεις και τα ιδιαίτερα ιστορικά χαρακτηριστικά των υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Κυρίες και Κύριοι,
Κλείνοντας, θέλω να επισημάνω και να τονίσω, ότι η επαπειλούμενη ερήμωση της Ελληνικής Υπαίθρου, είναι δυνατόν να ανασχεθεί και να αποκλεισθεί, μόνον εάν εγκατασταθεί λειτουργικά και υπό το πλαίσιο σεβασμού και αλληλεγγύης, ειλικρινής συνεργασία των τοπικών αυτοδιοικητικών θεσμών και αρχών.
Γι αυτό και επιθυμώ να ευχαριστήσω τόσο τους συναδέλφους μου στον Α’ βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης για την υποδειγματική συνεργασία, όσο και τον Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας για την παροχή τεχνογνωσίας πάνω στα ζητήματα των Ιαματικών πηγών.
Η Περιφέρεια Ηπείρου θα είναι αρωγός κάθε φιλόδοξης προσπάθειας που στοχεύει στην ανάδειξη κάθε κρυμμένης αξίας της Ελληνικής Υπαίθρου.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Παρακαλώ τον συνεργάτη μου Γιάννη Αναστασιάδη, Οικονομολόγο – Σύμβουλο Ανάπτυξης, πολύ συνοπτικά να παρουσιάσει τα βασικότερα στοιχεία του Master Plan.

 

Σχετικά με εμάς

Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών πηγών Ελλάδας | Προάγουμε τους φυσικούς ιαματικούς πόρους της χώρας μας, μέσω μίας πληθώρας δράσεων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Copyright © 2024 ThermalSprings. All rights reserved. Development by SmartWebDesign

close