Home Νέα - Ανακοινώσεις ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΣΔΙΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΣΔΙΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ

by Super User
ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον τίτλο: «Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις»

Αξιότιμοι Κύριοι Βουλευτές,

Σας υποβάλλουμε τις θέσεις του Συνδέσμου μας επί του ανωτέρω σχεδίου νόμου:

Το νομοσχέδιο όπως έχει κατατεθεί ΔΕΝ είναι προς το συμφέρον των Ελληνικών Ιαματικών πηγών.

Το ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει την αρμοδιότητα της διαχείρισης φυσικών πόρων στην Ελλάδα, δηλαδή της πρώτης ύλης με την οποία δημιουργείται το συνολικό τουριστικό προϊόν μέσα στις Μονάδες Ιαματικής Θεραπείας (ΜΙΘ) και στα Κέντρα Ιαματικού Τουρισμού – Θερμαλισμού (ΚΙΤ-Θ), δεν του δίνει το δικαίωμα να συμμετέχει με αποφασιστικό ρόλο στην δημιουργία αυτού του προϊόντος, γιατί πολύ λογικά δεν έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία για να κρίνει.

Μέχρι και σήμερα τον κύριο ρόλο στη δημιουργία του θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη των Ιαματικών πηγών της χώρας μας είχε το Υπουργείο Τουρισμού. Στις διάφορες επιτροπές του Υπ. Τουρισμού φυσικά συμμετέχουν και εκπρόσωποι του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας και άρα κανείς σε αυτό το υπουργείο δεν μπορεί να ισχυριστεί μη συμμετοχή στις αποφάσεις. Κατά γενική ομολογία τα αποτελέσματα της δουλειάς που έγινε τα τελευταία χρόνια στο Υπ. Τουρισμού είναι εκπληκτικά.

Το νέο νομοσχέδιο όμως μη σεβόμενο την πρόοδο που έχει συντελεστεί, έρχεται ουσιαστικά να άρει την ανεξαρτησία στην διαχείριση των Ιαματικών πηγών και επιβάλει συμμέτοχους το Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ανά την Ελλάδα. Και οι δύο αυτοί φορείς καμία απολύτως σχέση δεν έχουν με την έννοια του τουριστικού προϊόντος, ενώ η συμμετοχή τους στις αποφάσεις μόνο προβλήματα και δυσκολίες έρχεται να προσθέσει.

Θυμίζουμε ότι η προηγούμενη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου που αφορούσε τις Ιαματικές πηγές ήταν προϊόν των απίστευτων στρεβλώσεων της Ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να απεμπλακούμε και να προχωρήσουμε. Σήμερα το νέο νομοσχέδιο έρχεται να βάλει συμμέτοχους στην ανάπτυξη των Ιαματικών πηγών κρατικούς φορείς που δεδομένης της φύσης τους, το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να προσθέσουν στην όλη διαδικασία κόπο, μόχθο, χρόνο και κόστος σε όσους ήδη ασχολούνται.

Επειδή τους προηγούμενους μήνες ο Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας ως ΝΠΔΔ συμμετείχε ενεργά σε συνεργασίες που αφορούσαν το παρόν νομοσχέδιο και επειδή με την βοήθεια του Υπ. Τουρισμού έγιναν κάποιες αλλαγές προς το καλύτερο στο τραγικό αρχικό σχέδιο, αν και είμαστε αντίθετοι με το συνολικό πνεύμα του νόμου, θέλοντας να λειτουργήσουμε εποικοδομητικά θεωρούμε ότι επιβάλλεται η περαιτέρω αλλαγή στα εξής:

Άρθρο 24 παρ. 5

Για όποιον φυσικό πόρο έχει κατατεθεί φάκελος για την αναγνώρισή του ως ιαματικού και
α) η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη
β) ο φυσικός πόρος βρίσκεται σε χαρακτηρισμένο γεωθερμικό πεδίο,
μετά την δημοσίευση του παρόντος νόμου η διαδικασία αναγνώρισης πρέπει να συνεχίσει σύμφωνα με τον 3498/2006 και όχι με ΚΥΑ.

Αυτό πρέπει να συμβεί γιατί
α) πρέπει να διασφαλιστεί η προτεραιότητα της ιαματικής χρήσης
β) υπάρχει σε εξέλιξη ένας επιχειρηματικός σχεδιασμός ο οποίος πλήττεται και επιβαρύνεται χρονικά αλλά και κοστολογικά.
γ) δεν είναι δυνατόν σε ευνομούμενη ευρωπαϊκή χώρα να ξεκινάει μια διαδικασία βάσει μιας συγκεκριμένης νομοθετικής διάταξης και να πρέπει να ολοκληρωθεί βάσει κάποιας άλλης που έρχεται στη συνέχεια. Έτσι φυσικά πλήττεται για ακόμη μια φόρα το κύρος της δημόσιας διοίκησης.

Άρθρο 23 παρ.7

Μέχρι σήμερα όλα τα επιχειρηματικά σχέδια ανάπτυξης των ιαματικών πηγών είχαν βασιστεί στο ότι θα πρέπει να υποβληθεί από τους διαχειριστές των ιαματικών πηγών στο Υπ. Τουρισμού οικονομοτεχνική μελέτη μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2022, όπως όριζε ο 3498/2006 και οι τροποποιήσεις του. Δηλαδή σε 36 μήνες.

Το νέο νομοσχέδιο θέλει να αλλάξει παντελώς τον αρχικό σχεδιασμό και δίνει καταληκτική ημερομηνία 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του νέου νομοσχεδίου, και βέβαια η υποβολή της οικονομοτεχνικής θα πρέπει να γίνει όχι στο καθ’ ύλην αρμόδιο Υπ. Τουρισμού αλλά στις παντελώς αναρμόδιες με το ζήτημα αποκεντρωμένες διοικήσεις.

Παρακαλούμε λοιπόν τουλάχιστον ο χρόνος που είχαμε στη διάθεση μας να επανέλθει στην προτέρα κατάσταση δεδομένου του ότι έχουμε μπροστά μας τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και γιατί χρειάζεται χρόνος προσαρμογής στις αλλαγές που θα επιφέρει η ψήφιση του νέου νομοσχεδίου.

Μετά τιμής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΕΔΕ

Σχετικά με εμάς

Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών πηγών Ελλάδας | Προάγουμε τους φυσικούς ιαματικούς πόρους της χώρας μας, μέσω μίας πληθώρας δράσεων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Copyright © 2024 ThermalSprings. All rights reserved. Development by SmartWebDesign

close